Mental test (MH)
 
.: MENTAL TEST :.
 
 
Bajas completed his "Mentalbeskrivelse (MH)" on the 17th of April 2010 (20 months old) with amazing results. He showed more tugfight, more hunting instinct, more courage and curiosity, more playfulness, and less aggression than the average aussie! What a dog!!

He scored 1 on the gunshot, which is the best possible results one can achieve on this test. On the ghosts which other dogs might find scary, he wagged his tail and went over to them for contact. The overall that suddenly popped up in front of us scared him, but he was quick to get over his fears. I couldn't be more proud of him and blushed when the describer praised him and told me what an amazing dog I have.

Location: Lilla Edet Brukshundklubb, Sweden
Judge: Anette Grahn
Describer: Owe Andersson
 
 
 
 
 
  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. KONTAKT Samarbete Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment. Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT Hantering Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar, svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1 Leklust Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK 1 Gripande Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c. LEK 1 Gripande och dragkamp Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.
3a. FÖRFÖLJANDE Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. GRIPANDE Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet. i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. AVST.LEK Intresse Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK Hot/agg Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEK Nyfikenhet Går inte fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kropps-ställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK Leklust Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e. AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN Rädsla Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN Hot/agg Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN Nyfikenhet Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN Kvarstående intresse Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a. LJUDKÄNSL Rädsla Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b.LJUDKÄNSL Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL Kvarstående intresse Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.Alt. Går inte fram i tid. Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp.
8e. SPÖKEN Kontakttagande med figurant i spökdräkt Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. Går inte fram i tid. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2 Leklust Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2 Gripande Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet. Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott.
 
 
 
 
.: FILMER FRA MH :.
 
 
1abc 2abc - Hälsning, samarbete, handtering, lek

Testlederen hilser på meg og hunden, så tar hun kobbelet og går avgårde med hunden. Så sjekker hun hundens kropp og tenner, deretter leker vi med hunden. Bajas oppførte seg som en engel da han skulle hilse, og stod stille da hun sjekket tenner etc. Bajas syntes det var deilig å endelig komme ut av bilen, så han ville heller snuse enn å engasjere seg i testlederen da han gikk avgårde med henne. Lekingen derimot syntes han var superkult, og han kjempet godt.
 
 
 
3ab - Forföljande

En "hare" løper sikksakk over stien. Hunden skal jakte på den og gripe byttet. Første gangen løp Bajas ut, grep byttet, og jeg roste han (det skulle jeg visst ikke gjøre). Da slapp han byttet med en gang og kom løpende tilbake til meg. Andre gangen løp han ut med like intens fart, men da han kom på toppen og skulle gripe byttet fikk han øye på mannen som satt bak en busk og dro i snora haren var festet til, og løp istedet lykkelig bort for å hilse på.
 
 
 
4 - Aktivitet

Føreren står stille i tre minutter, og man ønsker å se om hunden kan slappe av når det ikke skjer noe. Bajas har lett for å kjede seg, men han stod ganske stille denne gangen. Jeg var litt bekymret for om han kom til å irritere seg over å være i bånd og begynne å bite i kobbelet, men han bare snuste rolig rundt og slappet av. Kom med et par utålmodige klagebjeff på slutten av tiden, men han var igrunn rolig tiden ut.
 
 
 
5abcde - Avstandslek

Først kommer en skummel skikkelse med kappe på ut av skogen og veksler mellom passivt og aggressivt kroppsspråk. Deretter tar hun av seg kappen, og lokker på hunden med en leke. Hunden skal løpe frem og leke med denne fremmede skikkelsen på avstand fra føreren sin. Bajas løp frem og lekte, vant drakampen og kom hoppende tilbake til meg med tøyfilla. Han la fra seg filla, men bykset tilbake for å ha det kult med figuranten uten den.
 
 
 
6abcde - Overallen

Dette var den skumleste øvelsen synes Bajas. Man går langs en sti, og rett foran snuta på hunden spretter det plutselig opp en kjeledress midt i stien. Bajas skvatt skikkelig, og bjeffet på den. Han ville ikke gå bort for å undersøke hva det var før jeg stod ved siden av, men da var det helt greit, og han enset den ikke da vi skulle gå forbi like etterpå. Han snuste opp et spor på bakken og fulgte det rundt et tre på vei tilbake, derfor fikk vi 2 og ikke 1 på 6d. Overallen var han uinteressert i.
 
 
 
7abcd - Skrammel

En figurant drar en kjetting og noen grytelokk over en bølgeblikkplate og lager mye bråk idet føreren og hunden passerer. Lyden skremte ikke Bajas nevneverdig, han kikket litt etter lyden, så tuslet han langs stien og fulgte sporet etter forrige MH ekvipasje. Jeg måtte kalle han tilbake, og da var han rask til å undersøke bråket nærmere. Ved passeringene etterpå brydde han seg heller ikke noe om det.
 
 
 
8abcde - Spöken

To spøkelser skjuler seg i skogen, og kommer mot hunden uten å vise noe kroppsspråk. De hvite laknene har skumle fjes og ser ganske aggressive ut, og det er en veldig trykkende situasjon for en hund når de nærmer seg fra begge kanter. Bajas logret forventningsfullt til spøkelsene, og satte seg ned og ventet på at de skulle komme nærmere. Da de var veldig nærme ble han litt usikker og begynte å bjeffe. Han rygget noen steg, men konstaterte at de rare skapningene ikke var farlige, så bykset han frem for å hilse.
 
 
 
9ab 10 - Lek och skott

Figuranten og testlederen kaster en leke mellom seg, og deretter til hunden. Så kjemper føreren med hunden mens det fyres av to skudd. Deretter skal føreren stå passiv med hunden i kobbel mens det fyres av ytterligere to skudd. Øvelsen avsluttes med lek. Bajas bestod med glans og fikk 1 på skudd! Jippi!